_xlfn

Fejl: Der bliver vist _xlfn. foran en formel

Der kommer løbende nye funktioner til i Excel. Et problem med nye funktioner er, at de ikke fungerer med tidligere versioner af Excel. Det betyder med andre ord, at hvis du har fundet en smart ny funktion og du efterfølgende sender dit regneark til en person, som har en ældre version af Excel end du har, så vil funktionen ikke virke hos modtageren. Modtageren ser ganske vist et resultat af  funktionen, men så snart funktionen genberegnes vil den vise fejlværdien #NAVN?

Et eksempel

I Excel 2016 er der kommet en ny (og forøvrigt fantastisk god) funktion der hedder HVISER. Den kunne fx se således ud:

=HVISER(B3=”a”;1;B3=”b”;2;B3=”c”;3;B3=”d”;4;SAND;9)

Altså en ganske almindelig opbygget funktion, der starter med lighedstegn, funktionens navn, et sæt parenteser og forskellige argumenter.

Hvis regnearket nu åbnes i en ældre version af Excel vil funktionen se således ud i formellinjen:

=_xlfn.IFS(B3=”a”;1;B3=”b”;2;B3=”c”;3;B3=”d”;4;SAND;9)

og så snart funktionen genberegnes vil celleværdien skifte til fejlværdien #NAVN?

Indholdet i funktionen er intakt, men funktionens navn udskiftes med det engelske funktionsnavn. I dette tilfælde hedder funktionen på engelsk IFS og først i cellen står der _xlfn.

Løsning

Der er kun en løsning på dette problem: At udskifte funktionen med en anden funktion, der fungerer i den ældre version, som modtageren har. Læren af dette er, at hvis du ofte udveksler regneark med andre, så bør du tænke dig om, før du bruger nye funktioner.

Funktioner der kan give problemet

Der findes sikkert en samlet oversigt over nye funktioner der ude på nettet, men jeg har indtil videre identificeret følgende funktioner, som er nye, og som derfor kan udløse ovenstående problem:

  • HVISER (på engelsk IFS)
  • TEKST.KOMBINER (på engelsk TEXTJOIN)
  • MAKSHVISER (på engelsk MAXIFS)
  • MINHVISER (på engelsk MINIFS)