Når man driver en mindre virksomhed vil det ofte være særdeles nyttigt, at kunne få drøftet en række problemstillinger omkring virksomheden med andre. Det kan handle om virksomhedens strategiske overvejelser, økonomiske forhold, risiko, vækst, personale og lign.

Ejerlederen er måske ikke klar til en formel bestyrelse, så man står ofte alene med disse overvejelser, og det er min erfaring, at en række ejerledere godt kunne tænke sig nogle, som man kan tage en fortrolig drøftelse med.

Advisory boardet er som skabt til dette !

Man kan sige, at et advisory board er det samme som en bestyrelse, bortset fra, at advisory board’et ikke har noget økonomisk og juridisk medansvar eller tilsynspligt i virksomheden.

Så et advisory board kan være mere ”behageligt” for både medlemmerne og for ejerlederen, i det advisory board’et ikke skal føre tilsyn.

Et advisory board bør mødes mindst 4 gange årligt, ellers ”taber man tråden” fra gang til gang.

Da møderne i advisory board’et ikke går ud på at kontrollere, har møderne ofte et mere udviklingsorienteret eller personligt fokus, og man kan tematisere problemstillinger til en fælles drøftelse.

Man bør sammensætte sit advisory board med vidt forskellige aktive og engagerede mennesker, og gerne folk uden branchekendskab.

Gennem arbejdet i advisory board’et får ejerlederen også mulighed for – i det små – at øve sig i, hvordan det er at have en bestyrelse.

De virksomheder, der anvender deres advisory board aktivt, og har fået sammensat et godt hold, får ofte rigtig meget ud af deres indsats og får nytte af de inputs og kompetencer, som nu sidder rundt om bordet.

 

Denne artikel er skrevet af min partnerkollega i BB3, Tonny Vangsgaard Gravesen.