Tanker i forbindelse med implementering af et IT-system

Når man investerer i et større IT-system tror man, at man får en 100%’s løsning. Men det er ikke tilfældet. Man får højst de 50% af løsningen. Og det er ikke fordi, det system man køber ikke er godt.

Nej, de sidste 50% af løsningen ligger internt i organisationen.

Implementeringen af et nyt system igangsættes naturligt, fordi man forventer at kunne få en gevinst i form af bedre styringssystemer, større overblik, tidsbesparelser og effektiviseringer med mere.

Men det nytter ikke at implementere et nyt system, hvis den daglige brugeradfærd hos de medarbejdere, der skal anvende systemet ikke ændres. Desuden kræver et nyt IT-system, at arbejdsgange og procedurer revideres og tilpasses det nye system.

Det siger sig selv, at det er en stor opgave, så sørg for at sætte rigeligt med ressourcer af. Afhængig af omfanget bør der trækkes mindst én medarbejder ud af den daglige drift for lade vedkommende være full-time involveret i projektet. Alternativt at hyre en ekstern person, der kan være den ekstra ressource, som er nødvendig i implementeringsfasen.

En implementering af et IT-system (stort eller lille) kræver tid og bør ikke undervurderes, hvis det fulde udbytte skal opnås. Og det fulde udbytte er vel det, der er hensigten, ikke?