Ironi og ledelse er en farlig cocktail

Humor er i mine øjne en vigtig del af en god dagligdag. Den seriøse humor kan få det bedste ud af en situation og være med til at bryde barrierer ned.

Men når ironien finder sit indtog, så kan det blive en farlig cocktail.

Jeg har ofte oplevet ledere, der anvender ironi og sarkasme, som en naturlig del af deres ledelsesstil. Og jeg skal ikke pudse min glorie; jeg har selv været en af dem, der tit har brugt ironi.

Men jeg kan i stigende grad mærke, at ironien er en farlig vej, som kræver en perfekt balance i forholdet mellem afsender og modtager. Og hvis denne balance ikke er tilstede, så bliver ironien sårende og begrænsende for en god kommunikation.

Humor er et farligt instrument i ledelse, hvis vi ikke griner ad det samme. En ironisk bemærkning virker hurtig og skarp på overfladen, men er ofte tankeløs og kan såre. Den huskes af offeret, men glemmes af afsenderen.

Humor handler om at le med hinanden, og ikke ad hinanden. Eller som jeg har hørt en sige det: Humor er, når to har det sjovt. Ironi er, når én har det sjovt.

Så med mindre man er sikker på, at balancen er tilstede i kommunikationen, så lad ironien ligge. Den skader mere end den gavner.