Coaching

Coaching er effektivt, når du ønsker at nå dine mål og skabe forandring og udvikling privat eller arbejdsmæssigt.

Min opgave er at inspirere, motivere og opmuntre dig til at holde fast på dine mål. Jeg er din sparringspartner og en værdifuld støtte i denne proces.

Coachsamtalen foregår i trygge omgivelser og der er selvfølgelig altid fuld fortrolighed mellem os.

Coaching tager udgangspunkt i, at du er eksperten og beslutningstageren i dit eget liv, så hvad er mere nærliggende end at lade os mødes til en samtale omkring coaching. Her kan jeg fortælle dig om hvad coaching er og hvordan coaching kan være en ny måde at gribe mange udfordringer an på.

Ud fra denne samtale kan du danne dig et indtryk af hvad coaching er og hvordan det kan være af værdi for dig og måske for din virksomhed.

Hvad kan jeg bruge coaching til?

Nogle af de fordele, du vil kunne få ud af coaching er at:

  • formulere og konkretisere dine mål
  • fremkalde refleksioner
  • hjælpe til at finde dine egne svar
  • fremme din selvmotivation og virkelyst
  • forbedre dine præstationer
  • styrke din bevidsthed, din evne til selviagttagelse og selvregulering
  • skabe ansvarlighed gennem ejerskab til dine egne løsninger
  • invitere dig til nye perspektiver og vinkler
  • styrke og udvikle dine kompetencer
  • få fokus på dine evner og styrker, få nye tanker og se din situation fra en ny synsvinkel

Kontakt Henric for en uforpligtende snak om, hvordan et coachingforløb kan sammensættes, så det passer til dig.