Samarbejde – hele vejen rundt

Ret ofte starter vi med en almindelig opgave omkring meget håndgribelige forhold, som for eksempel et program til styring af et eller andet i virksomheden. Men ingenting står alene – og slet ikke i en levende organisation.

Organisationsteoretikeren Leavitt udviklede for mange år siden den nedenstående model, som i sin grundform siger, at ved organisationsforandringer kan ingen af 4 grundvariabler ændres uden, at det påvirker hver af de øvrige.

Modellen er god til at illustrere det, som mange glemmer: Man kan ikke foretage ændringer i en organisation uden at det har påvirkning et andet sted. Så derfor ser vi det som en naturlig kobling, at vi – i forbindelse med en opgave – samarbejder med kunden om “hele pakken”.

 

 

leavitts-diamant-model