Solution To Go og Excel

Vi anvender Excel i vores daglige opgaveløsning og har arbejdet intensivt med Excel i flere årtier. Uden af prale vil vi sige, at vi ved rigtig meget om det populære regneark, som bruges i stort set alle virksomheder.

Vi underviser også i Excel og gennemfører forløb i hele landet både i vores eget regi og for andre kursusudbydere.

Undervisningen foregår typisk direkte hos vores kunder og er helt individuelt tilrettelagt.

Vi tilrettelægger vores undervisning som helhedsorienteret undervisning, hvilket skal forstås på den måde, at for at få det meste ud af Excel, skal man forstå de bagvedliggende tanker og principper i programmerne, og hvordan sammenhængen er til virksomhedens øvrige styringssystemer.

Et eksempel kunne være Excel. Én ting er at kunne forstå hvordan man laver en almindelig funktion i Excel. En helt anden ting er imidlertid at forstå, hvilke tanker, der bør ligge til grund når man laver et regneark fra bunden.

Der er mange små, men helt essentielle, forhold der gør sig gældende og som hjælper den, der laver regnearket og de medarbejdere, der skal anvende regnearket efterfølgende.

Går vi et skridt videre, så er den struktur, der anvendes i regnearket vigtigt for anvendelsen i forhold til virksomhedens økonomisystem og andre styringssystemer.

I sidste ende indgår Office-produkterne i mange beslutningsprocesser, så den rigtige og velgennemtænkte anvendelse af Office-produkterne er essentiel for, at de kan understøtte virksomheden i den daglige drift.

Se cases.