Extended DISC

Solution To Go er certificeret i Extended DISC hos HR Solutions.

Extended DISC® er en person profil analyse, der giver en overraskende solid analyse omkring en persons naturlige (spontane) og bevidste adfærd i mødet med de daglige ydre påvirkninger.

Extended DISC® er et værktøj til at observere og analysere adfærd – ikke til at analysere et menneskes samlede personlighed. Den klassificerer ikke mennesker som gode eller dårlige eller mere eller mindre intelligente, men giver et grundlag for forståelse af egen og andres adfærd.

Extended DISC® er et analysesystem, der bygger på Jungs teori om adfærd og motivation. Systemet giver dig mulighed for at gennemføre adfærdsanalyser på individer, så som Person analyse, som viser en persons adfærd i forhold til DISC teorien samt teamets roller. Dette kan anvendes i forbindelse med:

 • Rekruttering
 • Medarbejderudvikling
 • Team sammensætning
 • Team udvikling
 • Konfliktløsning
 • Coaching
 • Selvindsigt
 • Lederudvikling
 • High Performance Team udvikling
 • Udvikling af samarbejdet mellem 2 kolleger

Udbytte:

Extended DISC Person Analyse giver dig mulighed for:

 • Et indblik i personens adfærd, både den naturlige og den tilpassede adfærd (den du f.eks. møder på jobbet).
 • Et hurtig, nem og effektiv redskab til rekruttering
 • Genkendelse af andres foretrukne adfærdsstile
 • Øget forståelse for andre mennesker
 • Målrettet kommunikation
 • Bedre ressourceanvendelser i organisation
 • Øget selvindsigt
 • Synliggørelse af potentialer og faldgrupper i samarbejdet
 • Godt redskab til konfliktløsning
 • Forståelse for den enkeltes styrker og udviklingsområder
 • Forventningsafstemning til hinanden i forbindelse med samarbejdet

Kontakt os og få mere at vide om Extended DISC.