Bestyrelse or not …

Har du overvejet en bestyrelse?

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i 2011 udgivet en glimrende publikation omkring det at have en bestyrelse: “Den kompetente bestyrelse – gør en forskel i din virksomhed“. Publikationen har fokus på bestyrelser i nye og mindre virksomheder og hvilke fordele det kan give disse virksomheder at have en bestyrelse. Selvom den allerede har nogle år på bagen, er den stadig meget relevant og læseværdig.

Det er kun aktieselskaber, der skal have en bestyrelse, og den skal mindst være på 3 personer. Anpartsselskaber derimod behøves ikke at have en bestyrelse, og hvis de vælger bestyrelse er der faktisk ikke krav om, hvor stor den skal være. Så hvis man ønsker en bestyrelse og de fordele det kan give, kan man faktisk etablere en “mini-bestyrelse” på fx kun 2 personer.

Ingen kan overkomme alt selv. Som ejer og leder af en virksomhed er det vigtigt at få opbakning til sine strategier og hjælp gennem vanskelige tider. Og sparring på områder, der ikke er ens egen hjemmebane er af stor værdi.

Hvis du har en mindre virksomhed og har overvejet en bestyrelse, så vil jeg anbefale dig at bruge bare et kvarters tid på at skimme den. Det kunne ændre din indstilling til det at have en bestyrelse.