Stress – en reaktion på belastninger

Stress er blevet et så almindeligt et ord i vores dagligdag, at det næsten vil være overflødigt at beskrive nærmere. Men du skal ikke snydes for at kunne læse lidt om det her.

Stress er desværre blevet et ord der bruges i flæng om enhver form for minimal travlhed. Blot at have småtravlt kan få nogen til at udbryde “Uh hvor er jeg stresset”. Det er synd, synd for dem, der virkelig har haft stress inde på livet og har oplevet hvordan stress kan forringe livskvaliteten.

Men hvad er stress?

Stress er kroppens og psykens reaktioner på belastninger. Disse belastninger kan groft opdeles i følgende:

  • Biologiske belastninger, hvor det primært drejer sig om ændringer, der opstår i nervesystemet, i hjernen, hjertet og kredsløbet, hormonsystemet og immunsystemet.
  • Psykologiske belastninger, hvor personens egen oplevelse og tolkning er afgørende for, hvordan belastninger håndteres.
  • Sociale belastninger, hvor der er fokus på de begivenheder og faktorer i miljøet og omgivelserne, som anses for at være belastende – det man kalder stressorer. Det er i overvejende grad samspillet med andre mennesker, der relaterer sig til den sociale indfaldsvinkel. Vores adfærdsmæssige reaktioner falder inden for de sociale belastninger.

Inden for stress skelner man endvidere mellem kortvarig og længerevarende stress.

Ved kortvarig stress mobiliserer kroppen sit alarmberedskab, sine stresshormoner og sit nervesystem. Herefter falder alarmberedskabet igen, og kroppens og psykens balance genopbygges.

Et kortvarigt alarmberedskab kan give en fornemmelse af at skabe toppræstationer, være i topform, være i flow. Man er tændt og energisk.

Længerevarende stress svækker immunforsvaret og fører til, at antallet af infektionsbekæmpende blodceller og antistoffer falder. Ved langvarig stress er kroppen i konstant alarmberedskab og krop og psyke bliver slidt.

Langvarig stress er – uanset hvor spændende arbejdet/udfordringen/opgaven er – ikke sundt og ikke positivt.

Problemet er, at grænsen mellem den gode, udfordrende tilstand og den farlige overbelastning af flydende.