Opgave – Freelance opgaver inden for IT, økonomi og HR

“Vores samarbejde med Henric startede i 2007, da vi stod overfor at skulle implementere et nyt transportstyringssystem, Transpas. Vi indgik et samarbejde med Henric om at være projektleder på denne implementering og denne opgave løste han til vores store tilfredshed.

I implementeringsforløbet viste Henric sig at have en bred vifte af kompetencer, spændende over HR-relaterede kompetencer, IT-viden og økonomiske forhold. Dette krydret med en god forretningsforståelse gjorde, at vi har udvidet vores samarbejde med Henric og vi har i dag et fast samarbejde omkring en lang vifte af opgaver der går helt fra løsning af daglige praktiske opgaver i spidsbelastningsperioder til sparring på bestyrelsesniveau.”

Udbytte af vores samarbejde

“Henrics alsidige kompetencer har betydet, at vi har fået dokumenteret vores virksomhed og vi har fået udviklet en lang stribe af beslutningsstøtteværktøjer, som har betydet, at vi kan træffe velkvalificerede beslutninger på et troværdigt grundlag. Desuden har vores samarbejde betydet, at anvendelsen af vores systemer løbende bliver vedligeholdt, så vi får mest mulig ud af vores investeringer.”

Susanne D. Provstgaard
Adm. direktør