Opgave – Udarbejdelse af sikringsmanual

DTK A/S havde intentioner om at få udarbejdet deres egen sikringsmanual byggende på den sikringsmanual, der er udarbejdet af Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Sikringsmanualen blev første gange udgivet i 2010 og er løbende blevet ajourført.

I samarbejde med ledelsen hos DTK A/S har vi deltaget i at udarbejde deres egen sikringsmanual, som tager hensyn til deres specifikke behov samt implementeret processer i denne forbindelse i virksomheden.

Vi varetager desuden den løbende vedligeholdelse, idet vi ajourfører sikringsmanualen når nye sikringskrav kræver det eller når nye medarbejdere skal introduceres til sikringskravene i virksomheden.