Opgave – Opfølgning på gennemført uddannelse

For Reitan Distribution A/S har vi gennemført evaluering i Real time measure som opfølgning på undervisning i Excel.

Real Time Measure er et webbaseret program, som giver mulighed for at evaluere på undervisning over længere tid på en meget enkel og intuitiv facon.

Resultatet er en evalueringsrapport, som kan anvendes som grundlag for at vurdere resultatet af den gennemførte uddannelse samt til at justere på indsatsområderne i kommende undervisningssituationer.