Metode

Hvis du lægger celler sammen, der indeholder klokkeslæt, så ignorerer Excel timer, der går ud over 24 timer. Løsningen er et brugerdefineret format, hvilket gøres på følgende måde:

  1. Markér cellen/cellerne der har din samlede tid (og som overstiger 24 timer)
  2. Højreklik og vælg Formatér celler
  3. Vælg Brugerdefineret som vist i nedenstående billede
  4. Skriv [t]:mm i feltet Type

Når du bruger kantede paranteser rundt om formatkoden for timer, så vil Excel vise totalt antal timer.

Vigtigt! Det du ser er ikke det du får.

Excels regner med timer og klokkeslæt på en speciel måde, som vi senere vil skrive mere om her på sitet.

Kort fortalt, så består datosystemet i Excel af et serienummer, der starter til midnat den 1. januar 1900. Den 2. januar 1900 har således værdien 2, den 3. januar 1900 værdien 3 og den 31. december 2018 har værdien 43465.

Når én dag har værdien 1, så er klokkelslætsberegninger herefter ren matematik. Én time har nu værdien 1/24, ét minut er 1/(24*60) og så fremdeles. I det ovenstående eksempel er det derfor vigtigt at forstå, at der ikke står 37 timer,  men derimod 37/24 eller 1,54166, så skal du regne videre på klokkeslæt skal du huske at gange med 24.